Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 22. listopadu 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Miláčkovu, Hudíkovu a za všechny kdo odpočívají na zdejším hřbitově
Úterý24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Nováka, manželku Annu, jejich, rodiče, sourozence, děti a vnuka
Středa25. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Helenu Hamerníkovou a její rodinu
Pátek27. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota28. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelou Silvii Stodolovou a Boží posilu pro její rodiče sourozence
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Adventní vigilie s žehnáním věnců (P. Minář)
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2015
všeobecný:
Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
misijní:
Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
národní:
Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby