Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 18. října 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu, Rakovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý20. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, syna Vácslava s manželkou, jejich rodiče a sourozence
Středa21. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
Pátek23. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu a jeho rodinu
Sobota24. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za dar víry pro synovce a neteře a jejich rodiny
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé dobrodince
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška a Václava Semeráda

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2015
všeobecný:
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.
misijní:
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
národní:
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby