Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 6. září 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnostní koncert (manželé Kavánkovi)
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela
Úterý8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Středa9. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i zemřelé z rodiny Sitařovy
Pátek11. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Sobota12. září
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:50 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2015
všeobecný:
Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
misijní:
Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
národní:
Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby