Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 17. května 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Marouskovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý19. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa20. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek22. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová pobožnost
Sobota23. května
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Svatodušní vigilie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle24. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Zdeňka Nováka
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2015
všeobecný:
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
misijní:
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
národní:
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby