Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 29. března 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle29. březnaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Martu Jelínkovy, jejich rodiče a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Čtvrtek2. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka poslední Večeře Páně
Pátek3. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota4. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle5. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Okřesanečneděleod 11:50 hodin
Potěhyčtvrtekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2015
všeobecný:
Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.
misijní:
Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.
národní:
Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby