Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 10. srpna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý12. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Zdeňku a Antonína Vančurovy, jejich rodiče a sourozence
Sobota16. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť za osadníky
17:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov krátký koncert P. Mináře
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého a rodinu Trávníčkovu
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za mír a pokoj na celém světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2014
všeobecný:
Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.
misijní:
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
národní:
Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby