Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 22. června 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Sobota28. červnaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Večerní chvály (P. Minář)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy mše svatá nebude
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. červnaSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2014
všeobecný:
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
národní:
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby