Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. května 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle11. května4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Úterý13. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Středa14. květnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
10:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Vladimír Rokos, *1936
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Pátek16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
17:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota17. května
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Zahájení pouti k Panně Marii na Schořov (půjdeme pěšky 5,2 km).
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť (P. Stařík. P. Pikhart)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle18. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2014
všeobecný:
Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
misijní:
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
národní:
Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby