Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 2. června 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle2. červnaSlavnost Těla a krve Páně
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice FARNÍ POUTNÍ za rodinu Moravečkovu a Daňkovu (Mgr. Petr Tobek)
Sobota8. červnaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní za dlouhodobě nemocné návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele a za zemřelé a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jindřišku Miláčkovu
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Mikešovu, Kopeckovu a Čechovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2013
všeobecný:
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
misijní:
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
národní:
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby