Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. března 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle10. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Vašíčka, jeho ženu Růženu, jejich rodiče a sourozence
Úterý12. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františku Hradilovou, Anežku Novákovou s rodinou a rodinu Tomáškovu
Středa13. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek15. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře a ostatní příbuzné
Sobota16. března
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle17. března5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dibelkovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2013
všeobecný:
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
misijní:
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
národní:
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby