Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 4. listopadu 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle4. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s pomazáním nemocných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý6. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa7. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota10. listopadusv. Lva Velikého
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2012
všeobecný:
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
misijní:
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
národní:
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby