Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 30. září 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Prchala
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář) pro nemoc se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Děkovná slavnostní zpívaná mše svatá (biskup Josef Kajnek)
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Svatováclavský koncert
Úterý2. říjnasvatých andělů strážných
17:40 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy modlitba svatého růžence s obrázky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče dr. Václava Babičku a jeho manželku Miloslavu, jejich syna Václava, jejich rodiče a sourozence
Středa3. října
18:10 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby modliba svatého růžence s obrázky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Dubišarovy a jejich rod
Pátek5. října
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Vorvovy a jejich příbuzné
Sobota6. října
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní za Marii Mervartovou, jejího manžela, rodiče a sourozence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2012
všeobecný:
Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.
misijní:
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci.
národní:
Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby