Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 20. května 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle20. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutni za Annu Jeníčkovou, jejího manžela a vnuka Miloše a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu, křest Antonín Žlebský a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
Úterý22. května
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa23. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vácslava Babičku a májová pobožnost
Pátek25. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota26. květnasv. Filipa Neriho
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky za uzdravení nemocné a májová pobožnost
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a jejich rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu, Špatkovu a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2012
všeobecný:
Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
misijní:
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
národní:
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby