Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 18. září 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. září25. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se nekoná
Úterý20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i + členy rodiny Vévodovy
Středa21. záříSvátek sv. Matouše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Pátek23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota24. září
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní slavnost
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2011
všeobecný:
Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je k opravdovým mravním a duchovním hodnotám.
misijní:
Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry.
národní:
Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách, poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni nebo se na křest připravují.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby