Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 12. června 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle12. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (P. Mgr. Petr Tobek)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 30.5. do 18.6.2011 bude duchovní správce na dovolené. V nutnosti se obracejte na P. Mgr. Bohuslava Staříka farnost Čáslav tel: 728 501 043 a 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Sobota18. června
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2011
všeobecný:
Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o starostlivé a milosrdné Boží lásce.
misijní:
Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.
národní:
Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby