Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 30. května 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle30. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí31. květnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť + májová
Úterý1. červnasv. Justina
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa2. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek4. června
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběťPrvní pátek v měsíci
Sobota5. červnasv. Bonifáce
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2010
všeobecný:
Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti.
misijní:
Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu.
národní:
Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Prubířským kamenem našeho duchovního života je všední den

Dobře řídit sám sebe je předpokladem schopnosti řídit druhé. Jedině to, co jsem si vyzkoušel na sobě a co na sobě úspěšně uplatňuji, mohu věrohodně předávat dál. A i když sami nepracujeme v řídící roli, měli bychom si dokázat uspořádat život a vést sebe samé. Nakládání s časem se projevuje tady a teď.

Plodně a smysluplně uspořádat dnešní den znamená to nejlepší řízení času i sebe. Mark Twain je autorem krásného výroku: „Poskytni každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem tvého života.“

Zvládáme-li potíže, kterým musí čelit každý člověk, vede to nejen k prožitkům úspěchu a pocitům štěstím, ale díky těmto zkušenostem rosteme a zrajeme. Stejnou měrou, jakou vytváříme vnější pořádek a dodáváme své práci smysluplnou strukturu, dospíváme i v nitru k žádoucí vyrovnanosti. Pracovní den, v němž jsme dosáhli něčeho dobrého, odvedli jsme dobrou práci, nás vnitřně naplňuje radostí a uspokojením.

Spiritualita či duchovní cesta ztrácejí věrohodnost a stávají se cestou k vlastní sebestřednosti, nepřinášejí-li plody ve všedním dni. Náš duchovní rozvoj se odráží ve způsobu zacházení s lidmi a úkoly, ve způsobu odvádění práce. Bylo by obludné věřit, že dobrá nálada nebo jakkoli se tvářící spiritualita sama o sobě bez dalšího postačí ke zdařilému životu. Prubířským kamenem našeho duchovního života je všední den. Na něm se ukazuje, jak zvládáme své výzvy. Proto má smysl vnímat osvědčené techniky a pomoc…

Podle Angelma Grüna

Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale...

„Ať je moje radost ve vás,“ říká Ježíš. Co je Ježíšova radost? Je to důsledek jeho neustálého spojení s Bohem, konání Otcovy vůle. Přišel jsem, „aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“, říká... Tato radost je plodem spojení s Bohem, přebývání v Boží přítomnosti. Život v Boží přítomnosti nás naplňuje radostí. Bůh je Radost.

„Radost září z očí, projevuje se v řeči a v chůzi... Když lidé každý den uvidí ve vašich očích štěstí, uvědomí si, že jsou milovanými Božími dětmi.“

Možná nejsme schopni dávat mnoho,

ale vždy můžeme dávat radost,

která tryská ze srdce

zamilovaného do Boha.

Matka Tereza

(c) 2005-2023 Farnost Žleby