Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023







Farní inFormace
- 28. prosince 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle28. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Štěpánkovou z Lovčic
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Středa31. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Děkovná eucharistická oběť
Čtvrtek1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za mír a pokoj na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Novoroční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Novoroční eucharistická oběť
Pátek2. lednasv. Basila a Řehoře
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Sobota3. ledna
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Výstava vybraných klenotů z pokladnice farnosti (využijte tuto příležitost)
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnostní Novoroční mše za doprovodu Zbyslavských trubačů
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Neděle4. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2009
všeobecný:
Aby rodiny byly stále více místem lásky, osobního růstu a předávání víry.
misijní:
Aby křesťané různých vyznání si uvědomovali potřeby nové evangelizace v této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat Boží Slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím nabídli důvěryhodnější svědectví evangelia.
národní:
Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co se andělovi nelíbilo

Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: Jen král je hoden sloužit Králi světa, zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám! ,,Jsi příliš hrubý, odmítl ho anděl.

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici. Ty jsi příliš nepoctivá, namítl anděl.

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun! Ty jsi zase moc pyšný, mínil anděl.

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.

Anděl na ně zavolal: A co můžete nabídnout vy? Nic, odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí. Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem. Konečně se anděl spokojeně usmál: Právě vás jsem potřeboval!

(Bruno Ferrero)

Vole, zbláznil ses?

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější...

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro tebe znamenají Vánoce? Veverka odpověděla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda. Liška se připojila se svou představou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.

Do řeči se jim vložil medvěd: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!

Slyšet se dala také straka: Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?

Vůl sklopil velkou hlavu a zabučel: A vědí to vůbec lidé?

(Bruno Ferrero)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby