Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 30. listopadu 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1.12. do 20.12.2008 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota6. prosincesv. Mikuláš
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky budova obecního úřadu - svátost smíření

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2008
všeobecný:
Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti, církev šířila kulturu života svými apoštolskými a misionářskými aktivitami.
misijní:
Aby v misijních zemích křesťané ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v Betlémě je zářivou nadějí světa.
národní:
Aby blížící se svátky vánoční přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Proč reqiem ve Zbyslavi?

Sobota 13.12.2008 14,00 Hod. mše svatá za Adama Jaroslava Hofmana manžela Johanny Polyxeny Šofmanové, roz. Mitrovské z Nemyšle paní na Zbyslavi, Hlízově a Konárovicích. Mši celebruje P. Jan Nepomuk Pavel Aixner. (svátost smíření od 13,30)

Rytíř Adam Jaroslav Šofman z Hemrles, zakladatel kostela v Konárovicích, ve své závěti odkázal zbyslavskému kostelu 600 zlatých a ustanovil fundaci 30 zlatých ročně pro kněze, aby za něj sloužil slavné reqiem. Jeho poslední vůle tak bude vyplněna opět zřejmě po několika stoletích.  (Občanské sdružení za záchranu zbyslavského kostela)

Advent ve zmatku

Bůh vstupuje do naší doby ´po špičkách´

Advent a Vánoce jsou dvě křesťanské události, které jsou dnes velmi často ponořeny do všeobecného zmatku konzumní společnosti. Vánoce jsou svátky, které se ocitají v největším riziku nepochopení.

Vánoce vyjadřují to, že věčný Bůh vstupuje do naší „zlé“ doby, a vstupuje do ní jakoby „po špičkách“. Vstupuje v chudobě, pokoře a s pravou mocí, která náleží Bohu. Je to moc odzbrojující dobroty.

Bůh je láska a je nekonečným darem, protože láska je dar. Jediného jednání, jehož je Bůh schopen, je dávat. Chudoba Betléma překládá tajemství Boha, který není vlastnický, ale který dává. (Angelo Comastri)

Je toho už nějak moc!

Konec roku, advent, Vánoce....

Konec adventu, konec roku...

Mnohé se musí zařídit, dodělat,

Sjednat, dokončit, naplnit nebo splnit...

Ze skříní a šuplíků na nás padají různí kostlivci úkolů,

které jsme tam někdy zavřeli a krásně na ně zapomněli.

Už toho je na mě dost!“

Ke zhroucení někdy není daleko...

Ale proč bychom se vlastně neměli zhroutit?!

Ale do Boží náruče!

Kdo jiný totiž, než Bůh, má nadhled

nade všemi věcmi - i nad těmi nezvládnutými?!

A i nad těmi mými?

„Pane, přijď se svou mocí do mého života,

do mé kanceláře, domácnosti, vztahu...

Přijď a ujmi se vlády!

(c) 2005-2023 Farnost Žleby