Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. prosince 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý18. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa19. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek21. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra a jeho otce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 15:30 hod.
Žleby - farastředaod 16:30 hod.
Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2007
všeobecný:
Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje.
misijní:
Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
národní:
Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dost bylo Vánoc!

Vánoce všude! Člověk se málem bojí otevřít sardinky...

Vánoce všude!

V televizi,

na ulicích,

na limonádách.

Člověk se málem bojí

otevřít sardinky...

Hlasatelé v televizi

se tváří „svátečně“,

z mnohých stran zaznívá,

že normální je prožívat

„vánoční idylu“.

Sentiment teče proudem.

Honba za „idylou Vánoc“ přináší ale své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita dostávají navrch. „Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději...

Podoba dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních.

Co jsou tedy ale Vánoce doopravdy?

Vánoce jsou dobrou zprávou, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží, a že nás má rád...

Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou,

záleží mu na Tobě,

rozumí Ti a má Tě rád.

Neboj se ho nyní svými slovy pozvat

i do svého života!

On s tebou chce být

i v každé Tvé ne-idyle...

www.vira.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby